I. Kalimat Positif
Pola : kb~ wa ~kb~ desu.
Contoh :
-Watashi wa Indoneshia jin desu = Saya adalah orang Indonesia.
-Yamada san wa Nihon jin desu = Yamada adalah orang Jepang.

II. Kalimat Negatif
Pola : kb~ wa ~kb~ dewa arimasen
Contoh :
-Yamada san wa Indoneshia jin dewa arimasen = Yamada bukan org Indonesia.
-Watashi wa Nihon jin dewa arimasen = Saya bukan orang Jepang.

III.Kalimat Tanya
Pola : kb~ wa ~kb~ desuka
Contoh :
-Anata wa Indoneshia jin desuka? =Apakah kamu orang Indonesia?
-Sumimasen ga, Nihon no kata desuka = Maaf, apakah anda orang Jepang

Jika benar, jawab: Hai, sou desu.
Jika salah, jawab : Iie, chigaimasu

IV.Menyambung 2 Kata Benda
Pola : kb~ wa ~kb~ de ~kb~ desu
Contoh :
-Watashi wa gakusei de, Indoneshia jin desu. (Saya adalah pelajar dan juga orang Indonesia)
-Ano hito wa sensei de, Nihon jin desu.(Orang itu adalah guru dan juga orang Jepang)

(japanlunatic.Jw.Lt)