I. Kalimat Positif
Pola : kb~ wa ~kb~ desu.
Contoh :
-Watashi wa Indoneshia jin desu = Saya adalah orang Indonesia.
-Yamada san wa Nihon jin desu = Yamada adalah orang Jepang.

II. Kalimat Negatif
Pola : kb~ wa ~kb~ dewa arimasen Continue reading “B.Jepang : Kalimat Positif, Negatif, Tanya”