Search

Adi Nugroho

Read and Write 'til DIE

Date

August 21, 2009

Puasa

Puasa dalam agama Islamartinya menahan diri dari makan dan minum dan dari segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari, untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Perintah puasa difirmankan oleh Allah pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183.
Berpuasa merupakan salah satu dari lima Rukun Islam. Terdapat puasa wajib dan puasa sunnah, namun tata caranya tetap sama.
Waktu haram puasa adalah waktu di mana umat Muslim dilarang berpuasa. Hikmah puasa adalah ketika semua orang bergembira, seseorang itu perlu turut bersama merayakannya.
Hari Raya Idul Fitri (1 Syawal)
Hari Raya Idul Adha (10 Zulhijjah)
Hari-hari Tasyrik (11, 12, dan 13 Zulhijjah)
Continue reading “Puasa”

Hisab dan Rukyat

Saya sedang bingung dengan adanya kontroversi awal bulan Ramadhan. Ada yang sudah puasa sejak kamis, ada yang bilang jumat, ada yang bilang sabtu juga, ribet jadinya. Jadi saya ambil jalan ikut pemerintas saja, menunggu pengumuman sidang penentUan awal puasa.
Jika dalam keadaan seperti ini kita sering mendEngar tentang hisab dan rukyat. Sebenarnya itu apa ya?

Apa itu hisab?
Secara harfiyah bermakna ‘perhitungan’. Di dunia Islam istilah ‘hisab’ sering digunakan dalam ilmu falak (astronomi) untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Pentingnya penentuan posisi matahari karena umat Islam untuk ibadah shalatnya Continue reading “Hisab dan Rukyat”

Up ↑