daundaun itu hambur terarah,

lepas dari lekat hitam,

mengudara ringkih,

tersilir Ingat-Mu,

Adjavas, 0811